top of page

Silver

Tu ol i'r gan - Anna Georgina

Fy mam, Mary Kitson Clark, sydd wedi ysgrifennu geiriau Silver, yn ôl ym mis Rhagfyr 1937 a 1938. Roedd hi wrth ei bodd yn cerdded ar fryniau a dolydd Swydd Efrog, ei chartref annwyl – gyda’i brawd, ffrindiau, neu ar ei phen ei hun - a mae'r gan wedi ei ysbrydoli gan y profiadau yma.  Er bod y teulu yn byw ym Meanwood, dim yn bell o galon ddu, fyglyd Leeds ei hun, roedd yn bosib ffeindo ffordd syth allan i gefn gwlad. Yng nghychwyn y gan, mae hi'n disgrifio coedwig heddychlon - lliwgar ond llonydd. Yn yr ail hanner mae hi'n dod allan o gysgod y goedwig i wynebu gwynt, oerni a tirlun gwyn o eira.

ghjk.PNG
bain.PNG

Gafodd fy mam ei geni ym 1905 (i mewn i deulu peiriannwyr), felly pan oedd hi’n sgwennu geiriau Silver roedd hi yn ei 30au cynnar.  Yn archeologydd, roedd yn cloddio ac yn hel cyllid am gloddfeydd o safleoedd Rhufeinig yn Swydd Efrog, yn gweithio hefyd yn yr Amgueddfa yn Nghaerefrog.

Cyflawnodd ei gradd mewn Hanes yng Nghaergrawnt ym 1926, yna'n astudio Archeoleg am flwyddyn.  Roedd hi wedi cyfarfod â fy nhad ym Mhalesteina ym 1929, mewn tîm (merched i gyd) yn gweithio ar Fynydd Carmel, ond ni feddyliodd y ddau am briodi tan 1942. Yn dilyn pwl o’r frech goch pan oedd yn 3 oed, roedd yn rhannol fyddar drwy weddill ei hoes;  ond roedd digon o adnoddau yn ei dychymyg a meddwl – ni wnaeth hi erioed ddiflasu o achos methiant clywed.

Roedd fy mam yn hoff iawn o sgwennu a darllen barddoniaeth a wedi trio sawl gwaith yn ystod ei bywyd i gael rhywyun i gyhoeddi ei phenillion, ond heb lwyddiant.Mae Dafydd a finnau mor hapus i allu ddod â'i geiriau hi o flaen y cyhoedd o’r diwedd!

Silver

The sunlight glistens on the holly leaves,

The wood listens, the beck grieves.

Full of water, far below,

Otherwise silence where we go.

The rock is yellow, the bracken red,

And both gleam mellow where we tread.

Between two frosts no one denies,

The tender charm of winter skies

Yes you're in love an aureole of passion sets the world aglow,

But I'm content with what i know of happiness to feed my soul.

Look how the earth is bound with snow a leaden sky leans on the hill,

Headfirst into the wind i go but there's a fire at home i know

When this black cloud has snowed its fill,

See small and dark far walls and trees,

And clear in crystal distance chill,

A pale and glittering world lies still.

bottom of page